Executivul RoSNeRa

Noua componență, actuală, a Consiliului Director al RoSNeRa, ales în cadrul Adunării Generale de Raport / Dare de seamă și Alegeri, în data de 16.01.2018

Prof.Univ.Dr. Gelu ONOSE
Prof.Univ.Dr.Med.
Gelu ONOSE
Medic primar
Președinte
Conf.Univ.Dr. Aurelian ANGHELESCU
Conf.Univ.Dr.Med.
Aurelian ANGHELESCU
Medic primar
Prim-Vicepreședinte
Conf.Univ.Dr. Cristina Octaviana DAIA
Conf.Univ.Dr.Med.
Cristina Octaviana DAIA
Medic primar
Vicepreședinte
Dr. Carmen CHIPARUS
Dr.Carmen Elena CHIPĂRUȘ
Medic primar
Vicepreședinte
KT Cristian Alexandru PANDREA
KT Cristian
Alexandru PANDREA

Trezorier
Conf.Univ.Dr.Med. Liliana PĂDURE,Medic primar,Vicepreședinte
Conf.Univ.Dr.Med.
Liliana PĂDURE
Medic primar
Vicepreședinte
Conf.Univ.Dr.Med. Ana CAPISIZU
Conf.Univ.Dr.Med.
Ana CAPISIZU
Medic primar
Vicepreședinte
Sef-de-lucrari-Univ.Aura-Spanu
Sef Lucrari Univ.Dr.
Aura Spînu
Medic Primar
Secretar General
Dr. Magdalena Vasilica LAPADAT
Dr.Magdalena Vasilica LĂPĂDAT
Medic primar
Membru
Șef de Lucrări Univ.Dr.Med. Cristina POPESCU
Șef de Lucrări Univ.Dr.Med.
Cristina POPESCU
Medic primar
Membru

din Preambulul motivațional la Statutul Societații Române de NeuroReabilitare (acronim: RoSNeRa) – afiliată la the World Federation for NeuroRehabilitation – WFNR (http://wfnr.co.uk/) – : RoSNeRa se înființează din necesitatea obiectivă a unei contribuții suplimentare (față de activitățile instituționale ”clasice”, pe linie de asistență medicală și de cercetare științifică) sub aspect academic dar și advocațional – ambele atât în țară cât și la nivel extern – la: – îmbunătățirea înțelegerii și astfel, a eficienței în abordarea holistic-sincretică, medico/bio-psiho-socială, ale problematicii dizabilităților secundare afectărilor majore ale sistemului nervos (SN), în special central (SNC) – interfațarea activă, atât de pe poziții profesioniste (nucleul de bază al RoSNeRa este reprezentat de Clinica de Recuperare Neuro-Musculară – care este totodată Centrul Național de Referință pentru Recuperare Neurologică/ NeuroReabilitare, cu o experiență de trei decenii și jumătate, în domeniu – de la Spitalul Clinic de Urgență ”Bagdasar-Arseni”, cât și prin includerea/ implicarea ”din interior” a unor pacienți necesitanți de NeuroReabilitare, a relației dintre actualul cadru legislativ, ambiental și de mentalitate și interesele specifice ale persoanelor neurodizabilitate, cu nevoi speciale – ameliorarea, consecutiv mai accentuată, a nivelului de informare, a accesibilității la servicii complexe adecvate și corolar, a calității vieții bolnavilor/ sechelarilor cu astfel de suferințe, neurotraumele severe putând, din pacate, înca (!) genera infirmități neuro-mio-artro-kinetice, de comunicare sau/și cognitive – cu handicapurile conexe – printre cele mai severe din patologia umană, la toate vârstele și adesea, pe viață – reprezentarea școlii românești de profil pe plan internațional, cu augmentarea vizibilității acesteia și astfel, optimizarea conectării noastre la paliere de vârf ale cercetării științifice în domeniu, cu scopul plasării noastre pe poziții cât mai avansate în raport cu demersurile ultramoderne ce ar putea conduce, într-un viitor, sperăm, nu prea îndepărtat, la descoperirea modalităților, pe de o parte de limitare drastică a neuro-leziunilor post injurii la nivelul SN și pe de alta, chiar la vindecări (demersuri profilactice sau/și terapeutico-recuperatorii de tip pleiotropic sau chiar multimodal, respectiv din domeniul Medicinei Regenerative și Ingineriei Tisulare sau/și al Tehnologiilor Asistiv-Recuperatorii Avansate) – considerând, de asemenea, interesul actual față de NeuroReabilitare – aflat în spectaculoasă creștere aproape în întreaga lume – într-o țară ca Romania: cu o prodigioasa tradiție medicală și totdată, devenită membra a Uniunii Europene, înființarea RoSNeRa și afilierea acesteia, atât la structura națională reprezentativă (AMR) cât și la societatea internațională omologă (WFNR) reprezintă eforturi, inclusiv de tip integrativ/ global, pe cât de necesare și benefice, pe atât de promițătoare

RoSNeRa a fost înființată și respectiv și-a început funcționarea, în etape succesive – în conformitate cu ritmul demersurilor regulamentare, impuse de legislația națională în domeniu – în 2007/ 2008

Brevet Orteza

Structura de Conducere

I. Președintele Consiliului Director/ Președintele Societății:

Prof. Dr.Med. Gelu Onose (Membru Fondator – MF)

II. Vicepreședinți:

Dr.Med. Aurelian Anghelescu (MF)

Dr. Carmen Elena Chiparus (MF)

Prof./ Kinetoterapeut Anca Sanda Mihaescu (MF)

III. Secretar General:

Asist. Univ. Dr. Med. Cristina Octaviana Daia (MF)

IV. Trezorier:

Kinetoterapeut Cristian Alexandru PANDREA

V. Membri:

Dr. Magdalena Lapadat (MF)

As. Cdi. Dr. Med. Cristina Popescu

Președinți de onoare:

Prof.Dr. Alexandru Vladimir Ciurea, Romania, 2007

Prof.Dr. Klaus von Wild, Germania, 2008

Prof.Dr. Dafin Fior Muresanu, Romania, 2008

Prof.Dr. Stephanie Clarke, Elveția, 2009

Prof.Dr. Volker Hömberg, Germania, 2009

Prof.Dr. Alexander Razumov, Rusia, 2009

Membru de Onoare al Board-ului:

Conf. Univ. Dr. Med. Liliana Padure – Centrul Medical Național de Recuperare Neuro- Psiho- Motorie Copii ”N. Robănescu”, București – 2009

atreiaeditiepg3WFNR

Brevet Orteza

curs-neuro-_23